සීමාසහිත ෂියාමන් මුද්‍රණයෙන් පසු නිම කිරීමේ සැපයුම් සමාගම.
about

අපේ සමාගම ගැන

අපි මොකද කරන්නේ?

ෂියාමන් පසු මුද්‍රණ නිම කිරීමේ සැපයුම් සමාගම, චීනයේ තාප ලැමිෙන්ටින් චිත්‍රපටය සඳහා වඩාත් විශ්වාසදායක හවුල්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ නිෂ්පාදකයින්ගෙන් එකකි. 2008 සිට අප මුද්‍රණ හා ඇසුරුම් කර්මාන්තය සඳහා උසස් තත්ත්වයේ රෝල් ප්ලාස්ටික් පටල ඉදිරිපත් කරමින් සිටින අතර මේ වන විට එක සිට පහ දක්වා රේඛීය අංක නිෂ්පාදනය කරයි. හයවන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වේ.

තවත් බලන්න

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)